De kracht van mindfulness

Het begrip mindfulness komt oorspronkelijk uit de boeddhistische traditie en betekent “doelbewust gewaar zijn van wat je ervaart van moment tot moment zonder oordeel”.
In de 70- er jaren ontwikkelde dr. Kabat-Zinn, een professor verbonden aan het ziekenhuis van Massachussets deze methode om de weerbaarheid van zijn patiënten te verhogen en angst, pijn en stress te verminderen. Later is deze therapie verder in Belgie ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst. Inmiddels wordt de methode wijd en zijd gebruikt.

In een training mindfulness leer je o.a. opmerkzaam te zijn en de aandacht te richten.
Het gaat niet alleen om concentratie zonder meer, maar ook om de kwaliteit van de aandacht.

We richten ons erop om een houding van gelijkmoedigheid, openheid en kompassie aan te kweken ten aanzien van alles wat we ervaren.
Een vriendelijke, accepterende en niet-oordelende houding. Ook tegenover eigen gedachten en gevoelens. Die te zien als voorbijgaande gebeurtenissen van de geest.
Zo ontstaat er ruimte in de geest.

Door op deze manier te oefenen, word je flexibeler en ga je jezelf en anderen meer accepteren. Door meer vanuit je hart te leven, ga je ook meer harmonie in je zelf ervaren en een bevredigender leven leiden.